ภาคปกติเรียนในเวลาราชการ
- ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

- ประกาศชื่อและสถานที่สอบผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตรภาคปกติ ครั้งที่ 4/2561
Admission-Master of Economics Program (English Program) for Tuition Fee Scholarship 1/2019)
-
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ประจำภาค 2/2561
-
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณทิต (English Program) ครั้งที่ 1/2562
-
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครั้งที่ 1/2562


Master in Economics and Management (English Program) (MEM)

-Admission-Master of Economics Program in Economics and
-Management (English Program) 1/2019หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

- รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 52

"เนื่องจากมีการประกาศงดการเรียนการสอนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงของดการรับสมัครในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562"
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 52 (ครั้งที่ 1/2562)

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน
รายละเอียดหลักสูตร >>> 
-
รับสมัครนักศึกษา MFE รุ่น 11 ภาคปกติ
------------------------------------------------------------------------------------
-
ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน รุ่นที่ 11  ภาค 1/2562
รับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษา ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน
ภาคพิเศษ รุ่นที่ 11

รับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษา ดร.ก้องเกียรติ  โอภาสวงการ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน
ภาคปกติ ภาค 2/2561
-
ผลการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 11 (ครั้งที่ 1/2562)


หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร
รายละเอียดหลักสูตร

- รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร รุ่นที่ 11

- ผลการคัดเลือก หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ภาคพิเศษ 4-5 / 2561

 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ ทุนการศึกษา
รายละเอียดหลักสูตร
-

 

 


หลักสูตรปริญญาเอก (นานาชาติ)

-  ปริญญาเอก (นานาชาติ)

ผิดพลาด
  • Duplicate entry '9954451' for key 'PRIMARY' SQL=INSERT INTO jos_vvisitcounter (id, tm, ip ) VALUES ('', unix_timestamp(NOW()) , '18.206.13.203' )

รองศาสตราจารย์ ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์

งบกลาง งบกลาง งบกลาง

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2559 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตร
การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ใช่เกษตรกร     ที่ได้มาลงทะเบียนในโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ  โดย
ผู้ที่มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 3 หมื่นบาท
จะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐคนละ 3,000 บาท และผู้ที่มีรายได้น้อย
ต่อปี ตั้งแต่ 3 หมื่นบาท แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท จะได้รับเงินช่วยเหลือ
นละ 1,500 บาท ซึ่ง ครม.ได้อนมุัติกรอบวงเงินงบประมาณ
เฉพาะในส่วนนี้.........

อ่านบทความทั้งหมด

 


 

อาจารย์ ดร.ศรัณย์ ศานติศาสน์

ตลาดอาหารฮาลาล โอกาสและความท้าทายของไทย
"ฮาลาล" เป็นภาษาอาหรับหมายถึงสิ่งที่ศาสนา (อิสลาม) อนุมัติ ครอบคลุมทุกบริบทในการดำเนินชีวิตของมุสลิม ทั้งอาหาร การค้า การลงทุน และการแต่งกาย ในกรณีอาหารศาสนาอิสลามได้มีบทบัญญัติห้ามมุสลิมรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของสุกร แอลกอฮอล์ และการเชือดสัตว์เพื่อนำเนื้อมาบริโภค จะต้องดำเนินการตามหลักการของศาสนา เพราะฉะนั้นอาหารที่มุสลิมสามารถรับประทานได้จึงเรียกว่าอาหารฮาลาล
อ่านบทความทั้งหมด

 


 

ทัศนทางวิชาการของคณาจารย์คณะ

หนังสือ พศ.สัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม

995568
วันนี้0
สัปดาห์นี้0
รวมทุกวัน9955685
Statistik created: 2023-12-07T09:15:50+07:00
NetID | NIDA SHOP | กิจกรรมนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา | ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบั |ปฏิทินกิจกรรม