สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการบริการและผลประกอบการของธุรกิจโรงแรม:ศึกษาเชิงประจักษ์ด้วยข้อมูลระดับผู้ประกอบการโรงแรมในประเทศ
Title:      สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการบริการและผลประกอบการของธุรกิจโรงแรม:ศึกษาเชิงประจักษ์ด้วยข้อมูลระดับผู้ประกอบการโรงแรมในประเทศ
Categories:      Volume 12 Number 2 (July 2018)
BookID:      NER-1207022018-5
Authors:      จอดี้ เมย่า โดมิเกรซ และ พิริยะ ผลพิรุฬห์
ISBN-10(13):      ISSN 1906 - 2540
Number of pages:      0
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.gif
ebook:      Download ebook