ตัวคูณทวีการท่องเที่ยวและผลกระทบ ต่อการกระจายรายได้: หลกั ฐานเชิงประจกั ษ์จากข้อมูลโรงแรมของประเทศไทย
Title:      ตัวคูณทวีการท่องเที่ยวและผลกระทบ ต่อการกระจายรายได้: หลกั ฐานเชิงประจกั ษ์จากข้อมูลโรงแรมของประเทศไทย
Categories:      Volume 13 Number 1 (january 2019)
BookID:      NER-1301012019-4
Authors:      ศุกระวรรณ เศวตะพุกกะ*
ISBN-10(13):      ISSN 1906 - 2540
Number of pages:      0
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.gif
ebook:      Download ebook
Description:     

การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและการขายในประเทศที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผ่านรูปแบบตัวทวีคูณการท่องเที่ยว (การท่องเที่ยวทวีคูณ) ของประเทศไทยโดยวาลิดารกิจวัฒน์การวางแผนงาน คณูทวยเต๋ยววว ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือร้านอาหารอื่น ๆ ที่มีให้เลือกมากมายหลายแห่งเช่นกัน เช่นโรงแรมขนาดใหญ่ที่ได้รับการตีพิมพ์ในประเทศที่มีชื่อเสียงทั่วโลก นวดแผนไทยมวกเหล็กนวลจันทร์ที่จะส่งเสริมการกระจายรายได้ที่ดีดงัน การกระจายรายได้ที่ได้รับผ่านทางอุตสาหกรรมโรงแรมและร้านอาหารมากมายในประเทศไทย

Book owner:      admin-th