โพสต์ทูเดย์ พ.ศ.2553

ปี พ.ศ.2553(ค.ศ.2010)

รายละเอียดบทความผู้เขียนบทความ
27-09-53: เศรษฐกิจไทยได้ประโยชน์จากแรงงานข้ามชาติจริงหรือ?? รศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
20-09-53: การใช้เงินสกุลต่างประเทศทดแทนเงินสกุลในประเทศ ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
13-09-53: การปรับค่าแรงขั้นต่ำแบบ 'ก้าวกระโดด' มีประโยชน์หรือไม่ ผศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิ
06-09-53: เงินอุดหนุนให้ท้องถิ่นและภาษีแบ่ง ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
30-08-53: เปลี่ยนค่าย...ไม่เปลี่ยนเบอร์ รศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
23-08-53: ตัวแบบเพื่อการพยากรณ์เศรษฐกิจมหภาค ผศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์
16-08-53: พฤติกรรมการบริโภคกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
06-08-53: รายจ่ายภาครัฐ สองทฤษฎี 'คนละขั้ว' ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
02-08-53: วิกฤติหนี้ภาครัฐยุโรปสู่การอ่อนค่าของเงินยูโร ผศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์
26-07-53: เศรษฐกิจแบบ 'ตัวต่อเลโก้' (The Lego Economy) รศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
19-07-53: สะท้อนปัญหาในภาคเกษตรผ่าน 'ไข่แพง' ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
12-07-53: หมึกพอลกับศาสตร์การพยากรณ์ ผศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิ
06-07-53: วิกฤตหนี้ภาครัฐยุโรป ผศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์
28-06-53: วิเคราะห์บอกโลก 2010 'สไตล์ J.P.Morgan' รศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
21-06-53: อีกด้านหนึ่งของการคงอัตราดอกเบี้ยต่ำ ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
14-06-53: ขยายถนนธนะรัชต์ ทำไม...ทำไม...ทำไม รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
08-06-53: อภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไทยๆ ผศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์
07-06-53: การตัดสินใจสลายม็อบผลลัพธ์ของความสูญเสียตามทฤษฎีเกม ผศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์
31-05-53: สงครามราคา', 'สงครามการเมือง' และ 'สงครามกลางเมือง' รศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
24-05-53: รัฐสวัสดิการ : ทางออกสำหรับประเทศไทยจริงหรือ? ผศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล
17-05-53: มาตราการส่งเสริมโดยภาครัฐ : ความเสี่ยงที่แฝงอยู่ ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
10-05-53: บทเรียนจากโครงการ Empire Zones ของรัฐนิวยอร์ก ผศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์
03-05-53: 2050 น้ำท่วมกรุงเทพฯ '2050' Flood in Bangkok รศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
26-04-53: อันดับเครดิตของไทยเมื่อสนามการค้ากลายเป็นสนามรบ ผศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน
12-04-53: ประสิทธิภาพนโยบายการเงินการคลังในการรับมือผลกระทบจากภายนอกประเทศ ผศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์
12-04-53: ประสิทธิภาพนโยบายการเงินการคลังในการรับมือผลกระทบจากภายนอกประเทศ ผศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์
05-04-53: ปัญหาแม่น้ำโขงแห้งขอดกับแนวทางแก้ไขปัญหาในต่างแดน ผศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์
29-03-53: ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการชุมนุม รศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
23-03-53: เศรษฐกิจไทย เสถียรภาพ? ผศ.ดร.วิศิษฎ์ ชัยศรีศวัสดิ์สุข
15-03-53: พัฒนาและรักษาทรัพยกรล้ำค้าของชาติ ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
08-03-53: วิกฤต 'โตโยต้า' ผศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิ
02-03-53: เศรษฐศาสตร์กับ 'โอวาทปาติโมกข์' รศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
22-02-53: สร้าง'ระบบการคลังด้านสุขภาพ' สำหรับ 'แรงงานข้ามชาติ' (Building Health-Financing for Migrants) รศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
15-02-53: ฝากความหวังการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจไว้กับผู้บริโภคเอเชีย ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
03-02-53: คนไทยกับความพอเพียง ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม
28-01-53: โบแท็กซ์ รศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
20-01-53: เมื่อเศรษฐกิจโลกขาดสมดุล ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
13-01-53: เปลี่ยนหวยออนไลน์เป็นออมออนไลน์ รศ.ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา
06-01-53: ต้อนรับปีใหม่กับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์

ยละเอียดบทความผู้เขียนบทความ
23-12-52: สังเวชมาบตาพุด รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
16-12-52: การเปลี่ยนแปลงค่าเงินกับศักยภาพการแข่งขัน ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
09-12-52: การขยายตัวของเศรษฐกิจแบบ YoY และ QoQ ผศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์
02-12-52: เศรษฐศาสตร์กับ 'เด็กชายปังยะ' รศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
25-11-52: คุณภาพการศึกษาของเด็กไทยแย่ลงจริงหรือ? รศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
18-11-52: ฝากถึงผู้บริหารกองทุนการออมระยะยาว ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
11-11-52: ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชากับความเปราะบางทางเศรษฐกิจ ผศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจิรญสิน
04-11-52: รภไฟไทย ใครจะแก้? ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม
28-10-52: สร้างระบบขนส่งที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
21-10-52: การเดินทางมีความเสี่ยง ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
14-10-52: ค่าเงินบาทแข็งหรืออ่อนดี? ผศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์
07-10-52: ภาษีน้ำอัดลม ผศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์
30-09-52: ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชียหรือยัง รศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
23-09-52: คมนาคมขนส่งไทยปัญหาที่ยังไม่แก้ ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม
16-09-52: เกษตรกรรมไทยเข้มแข็ง ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
09-09-52: คมนาคมไทยคะแนนเต็ม 10!? ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม
02-09-52: การประกันราคาสินค้าเกษตร ผศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์
26-08-52: มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก รศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
19-08-52: เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างยั่งยืน? ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
12-08-52: การออมและเศรษฐกิจสหรัฐ ผศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์
05-08-52: นโยบายการคลังกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ผศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์
29-07-52: บางคำถามเกี่ยวกับ 'เศรษฐกิจสร้างสรรค์' รศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
23-07-52: แมลงเม่าสายพันธุ์ใหม่ ผศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจิรญสิน
15-07-52: ทำไมจึงมีคนคิดอยากจะแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
08-07-52: ความสุขในมุมนักเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล
01-07-52: จุดเสี่ยงของความสูญเสียกรอบวินัยทางการคลัง ผศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์
24-06-52: การสร้างงานสาธารณะ รศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
17-06-52: มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
10-06-52: สินค้าโภคภัณฑ์กับค่าเงินเหรียญสหรัฐ ผศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์
03-06-52: ทางอกกชดเชยการขาดดุลภาครัฐ? ผศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์
27-05-52: คนขับรถแท็กซี่นอกระบบในประเทศมองโกเลีย รศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
20-05-52: คุณค่าของนักเศรษฐศาสตร์(อยู่ที่ใด?) ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
13-05-52: รับมือวิกฤตเศรษฐกิจด้วยหลักพระพุทธศาสนา ผศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจิรญสิน
06-05-52: วิกฤตเศรษฐกิจกับหนี้สถารณะ ผศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์
29-04-52: Market Rally และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ? ผศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์
22-04-52: แนวความคิด 2 อ่อนต้องคิดให้รอบคอบ ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
15-04-52: ความสุข-ทุนทางสังคมกับ 'สงกรานต์ที่บ้านเกิด' รศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
08-04-52: เช็คช่วยชาติใครช่วยเช็คหน่อย ผศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจิรญสิน
01-04-52: แผนกู้เศรษฐกิจครั้งใหม่ของสหรัฐอเมริกา ผศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์
25-03-52: 'FFF' รศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
18-03-52: การกระจายอำนวจอีกหนึ่งทางเลือกของการกระตุ้นเศรษฐกิจ ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
11-03-52: โรคอ้วนในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล
04-03-52: ผลทวีคูณของการใช้จ่ายภาครัฐ ผศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์
25-02-52: ธนาคารเพื่อคนจนสำหรับประเทศไทย รศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
18-02-52: โปรดอย่าเข้าใจฉันผิด ผศ.ดร.ประสพโชค มั่งสวัสดิ์
12-02-52: น้ำประปาฟรีในหน้าร้อนนี้ รศ.ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์
04-02-52: นโยบายการคลัง กระตุ้นเศรษกิจได้จริงหรือ? ผศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์
28-01-52: อย่าลืมเก็บ'น้ำ'ไว้เพื่ออนาคต รศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
21-01-52: ราคาขายปลีกน้ำมันและกองทุนน้ำมัน รศ.ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ
14-01-52: ทำไมต้องกังวลกับธนบัตรปลอม? ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
07-01-52: ฤาอเมริกากำลังติดกับดักสภาพคล่อง? ผศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์

ปี พ.ศ.2551(ค.ศ.2008)

รายละเอียดบทความผู้เขียนบทความ
31-12-51: เปลี่ยนเป็น'คนใหม่'ในวันปีใหม่ด้วย'ทฤษฎีเกม' รศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
24-12-51: ตลาดเงินกับศก.ปี'52 ผศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์
17-12-51: เข็นเบียร์เข้าตลาดผู้ถือหุ้นได้ สังคมเสีย ผศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจิรญสิน
11-12-51: ประชาธิปไตยกับการเติบโตเศรษฐกิจ รศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
08-12-51: ปัญหาการเลือกที่ผิดกับอนาคตตลาดการเมืองไทย ผศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์
26-11-51: Mark to Market และปัญหาสถาบันการเงิน ผศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์
19-11-51: นัการเงินแบบไหนที่โลกต้องการ? ผศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจิรญสิน
12-11-51: ความมั่นคงทางด้านอาหารสำหรับคนเมือง รศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
05-11-51: แด่ชาวเมืองผู้หิวโหย รศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
29-10-51: สังคมไทย: แตกแยกแต่ไม่แตกต่าง รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
22-10-51: ต้มยำแฮมเบอร์เกอร์ ผศ.ดร.วิศิษฎ์ ชัยศรีศวัสดิ์สุข
15-10-51: วิกฤตการเงินโลกกับนโยบายการเงินที่ถูกต้อง ผศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์
08-10-51: The Great Depression ในมุมมองของประธานเฟด ผศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์
01-10-51: Short Sell และปัญหาสถาบันการเงิน ผศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์
24-09-51: ชอร์ตเชลล์และประสิทธิภาพตลาดทุน ผศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์
17-09-51: ถูกกฎหมายแต่ผิดมารยาท รศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
10-09-51: ปรากฎการณ์ถังก๊าซ ผศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจิรญสิน
03-09-51: อิสระของธนาคารกลาง รศ.ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์
27-08-51: ข้อสังเกตจากเกาหลีใต้ รศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
20-08-51: ปรัชญาขงเบ้ง กับระบอบประชาธิปไทยแบบไทย ผศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์
13-08-51: เศรษฐศาสตร์กับ 'เด็กหญิงปังหวาน' รศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
06-08-51: โอลิมปิกกับเศรษฐกิจจีน ผศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์
30-07-51: คอร์รัปชัน: มหันตภัยของระบบเศรษฐกิจไทย ดร.อนันต์ วัฒนกุลจรัส
23-07-51: Academy Fantasia กับความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด (2) ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี
16-07-51: Academy Fantasia กับความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด (1) ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี
02-07-51: ความแตกแยกทางความคิด ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
25-06-51: บอลยูโร 2008 กับผลกระทบทางเศรษฐกิจ รศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
18-06-51: คอร์รัปชัน: มหันตภัยของระบบเศรษฐกิจไทย ดร.อนันต์ วัฒนกุลจรัส
11-06-51: เศรษฐศาสตร์ช่วยโลกคลายร้อน ผศ.ดร.วิศิษฎ์ ชัยศรีศวัสดิ์สุข
04-06-51: ทำไมค่าจ้างคนไทยถึงถูกจัง?? รศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
28-05-51: มือที่มองไม่เห็น (Invisible Hand) วิทย์ สัตยารักษ์วิทย์
21-05-51: แมคเคนโนมักส์นโยบายภาษี ผศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์
14-05-51: ช่วยแปลงเงินหวย พรเพ็ญ วรสิทธา
07-05-51: การเติบโต VS เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
30-04-51: เศรษฐกิจไทยภายใต้รัฐบาลใหม่บุญมีแต่กรรมบัง ผศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจิรญสิน
23-04-51: กาพักร้อนที่คุ้มค่า ผศ.ดร.ประสพโชค มั่งสวัสดิ์
16-04-51: ความสุข ทุนทางสังคมกับ 'สงกรานต์ที่บ้านเกิด' รศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
09-04-51: ทฤษฎีประชากรล้นโลกของ Mathus และปัญหาสภาวะโลกร้อน ผศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์
02-04-51: บ่อนกาสิโนที่ถูกต้องตามกฎหมายสังคมได้หรือเสีย? ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ
26-03-51: การพนันกับสวัสดิการสังคม ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ
19-03-51: เงินเฟ้อกับเครื่องมือจัดการที่(เรา)เลือก ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
12-03-51: จากแอฟริกาใต้สู่การเมืองไทย ผศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์
05-03-51: เมื่อ(อดีต)อัศวินม้าขาวกลับมาตุภูมิ รศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
27-02-51: การคาดการณ์กับตลาดการเงิน ผศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์
13-02-51: ต้นทุนที่มองไม่เห็นของการเมืองไทย (จบ) ดร.อนันต์ วัฒนกุลจรัส
31-01-51: มองปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจไทยจากผลการเลือกตั้ง ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
24-01-51: ต้นทุนที่มองไม่เห็นของการเมืองไทย ดร.อนันต์ วัฒนกุลจรัส
17-01-51: แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย ผศ.ดร.วิศิษฎ์ ชัยศรีศวัสดิ์สุข
10-01-51: เศรษฐศาสตร์วันละนิดการทำงานของกลไกราคา ดร.วิทย์ สัตยารักษ์วิทย์