งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38
ประกาศ การแสดงความจำนงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38 ดูรายละเอียด

-งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561

-พิธีซ้อมใหญ่ วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561

-ซ้อมย่อยคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 (ลงทะเบียน 08.00 - 08.30 น. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ผู้หญิงใส่เสื้อเชิ้ต กระโปรงคลุมเข่า รองเท้าหุ้มส้น/ ผู้ชายใส่เสื้อเชิ้ต กางเกงสแลค รองเท้าหุ้มส้น)

หมายเหตุ

1.นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38 ได้ที่ www.nida.ac.th/commencement

2.รายละเอียดการสั่งจองชุดครุย ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 - 17.00 น. ดูได้ที่ www.nida.ac.th/commencement


 

  • มาตรฐานจรรยาบรรณ
    ของนักศึกษา
  • สิ่งที่พึงกระทำและ
    ไม่พึงกระทำ