ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 11 (ครั้งที่ 1/2562)

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจขอประกาศผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ กรณีมีประสบการณ์การทำงาน รุ่นที่ 11 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1/2562)

ดูรายละเอียด