คณะพัฒนาการเศรษฐกิจตั้งอยู่อาคารนวมินทราธิราช  ชั้น ๑๔ และชั้น ๑๕ ชั้น ๑๔ สำนักงานคณะ และชั้น ๑๕ เป็นห้องพักอาจารย์