เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงาน ก.พ.หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้สมัครควรมีประสบการณ์การทำงานหลังสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีอย่างน้อย ๔ ปี คัดเลือกด้วยการสัมภาษณ์ รับนักศึกษา รุ่นละ ๔๐ คน ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.econ.nida.ac.th

สมัครออนไลน์      http://entrance.nida.ac.th

สมัครด้วยตนเอง ชั้น 3 กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากหน้าที่ประจำหลักสูตร

เจ้าหน้าที่ : นางสาวสุปรียา แซ่ตัน (คุณกิ๊ง)
โทรศัพท์

02 - 727 - 3176 , 02 - 727 -3654

0612232393

E-mail

Line ID

: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

griing.

สถานที่ : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14 สำนักงานเลขานุการคณะและบริการนักศึกษา