เปิดรับสมัครแล้วภาคพิเศษ บัดนี้ - 21 ธันวาคม 2561

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการ

บริหาร รุ่นที่ 11 CLICK

บสมัครหลักสูตร รุ่นที่ 11 CLICK

 

 

 

 

 

 

 

 

นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

เป็นหลักสูตรการเรียนด้านเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะกับนักบริหารจริงๆ แต่ละวิชาน่าสนใจนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งด้านธุรกิจและงานราชการอีกทั้งอาจารย์ที่สอนมีความสามารถในกาถ่ายทอดเรื่องที่ยากให้เข้าใจง่ายโดยไม่ต้องมีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์มากมาย

นายเกษคง  พรทวีวัฒน์ รองประธานกรรมการ บริษัท เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ จำกัด

เป็นแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ช่วยให้ผู้บริหารมีการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น หลักสูตรนี้สร้างความเชื่อมั่นในการบริหารงานของผมอย่างมาก

คุณกมลทิพย์  เพียรพิกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท Zillion innovation จำกัด

ตั้งแต่ตัดสินใจเพื่อมาเรียนหลักสูตร เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารได้ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปมากๆค่ะ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ช่วงเพิ่มศักยภาพด้านการทำงาน ให้ตระหนักถึง การสร้างบุคลากร, กลยุทธ์ด้านธุรกิจ, ,โครงสร้างตลาด และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สามารถนำมาใช้ได้เป็นรูปธรรมมากค่ะ ต้องขอบคุณหลักสูตรดีๆแบบนี้มากค่ะ