งานวิจัยที่ตีพิมพ์

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 รายจ่ายทางภาษี : ผลต่อการกระจายรายได้และการออม
2 Happiness from Giving: Quantitative Investigation of Thai Buddhists
3 'Discover Thainess' could boost tourism revenue: study
4 Exchange Rate Uncertainty and Import Demand of Thailand
5 IN THAILANDTHE PREDICTIVE ROLE OF STOCK MARKET RETURN FOR REAL ACTIVITY
6 Immigration, job vacancies, and employment dynamics: Evidence from Thai manufacturers
7 Capital Structure, Cost of Debt and Dividend Payout of Firms in New York and Shanghai Stock Exchange
8 Linkages between Thai stock and foreign exchange markets under the floating regime
9 TDoes AFTA Create More Trade for Thailand? An Investigation of Some Key Trade Indicators
10 Are Thai Manufacturing Exports and Imports of Capital Goods Related?
11 The Impact of Inflation Uncertainty on Output Growth and Inflation in Thailand
12 ผลกระทบของการจัดเก็บภาษีนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบเงินก้อนในประเทศไทย
13 On the risk-return tradeoff in the Stock Exchange of Thailand: new evidence
14 The Link between Output Growth and Output Volatility in Five Crisis-Affected Asian Countries
15 รัฐธรรมนูญก่อนและหลัง 2540 : มุมมองทางเศรษฐศาสตร์
16 A Benchmarking Study of Employment Structure in Thai Manufacturing Industries.
17 Measuring shocks to exchange rate under floating regime
18 กรอบการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในตลาดโลก
19 Behavior of Stock Market Index in the Stock Exchange of Thailand
20 Capital mobility in Asia: evidence from bounds testing of cointegration between savings and investment

หน้า 1 จาก 6