วิทยานิพนธ์

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ANALYSIS OF CORRUPTION AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN AFRICA , Phd...2014
2 Forecasting of Natural Rubber Ribbed Smoked Sheets No.3 (RSS3) Price in the Agricultural Futures Exchange of Thailand. [Ph.D., 2009]
3 Health care Utilization and Impacts of Acute Illness on Wealth of Ageing Population in Thailand. [Ph.D., 2009]
4 Sources of Exchange Rate Fluctuations and Volatility Transmission in Five Southeast Asian Countries. {Ph.D., 2010}
5 The Impact of Intellectual Property Rights Protection on Technological Progress.[Ph.D., 2010]
6 The Public Demand for a Free HIV Vaccination Programme [Ph.D., 2009]
7 The Two-Period Dividend Policy Model and Its Application to Shanghai and New York Stock Exchanges. [Ph.D., 2009]
8 ต้นทุนการทำธุรกรรมของอุตสาหกรรมกองทุนรวมใน AEC (2558)
9 ประสิทธิภาพและปัจจัยความสำเร็จของ ตลาดอนุพันธ์ทางการเงินในเอเชีย (MFE,2558)
10 ผลกระทบจากความผันผวนของการค้าและการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศกับอัตราการเจริญเติบทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ [MBE, 2552]
11 รวมผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษา 2008 - 2017