ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน หลักสูตรระดับปริญญาโท (YES CHINA)

Youth of Excellence Scheme of China (YES CHINA) - Master Program Chinese Government Scholarship Academic Year from September, 2019

นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ...Click...

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.campuschina.org

 


ประกาศสำนักปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง สำนักปลัดกระทรวงแรงงาน

รับสมัครระหว่างวันที่ 15 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน www.mol.go.th ในหัวข้อ "ประกาศรับสมัครงาน"

  

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2

ด้วย ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศครั้งที่ 2 หัวข้อ "อาเซียนกับความ (ไม่) เชื่อมโยง : ความเสี่ยง การเปลี่ยนรูป และการอยู่ร่วมกัน" ในวันที่ 5 - 6 กันยายน 2562 เพื่อเป็นเวทีสำหรับเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวกับชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษากับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่เข้มแข็งต่อไป

โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ได้ที่อีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 6667

โครงการประชุมวิชาการฯ และ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์


 

หน้า 1 จาก 76